Soutěž

Pojďte si zasoutěžit v “Letní soutěži s Pelánem o šperky v hodnotě 20 000 Kč”

Ruční výrobce zásnubních a snubních prstenů Pelán si pro Vás připravil letní soutěž. Budeme soutěžit o dva prsteny dle vlastního výběru, každý šperk je v hodnotě 10 000Kč. Kreativitě se meze nekladou, proto si dobře rozmyslete, jakou fotku nám pošlete.

Podmínky jsou jednoduché:
1) Vyfoťte se při tom, jak trávíte letošní prázdniny.
2) Fotku nám zašlete do zprávy na stránku Zásnubní snubní prsteny Pelán http://bit.ly/Pelán_FB.  My Vaši fotku vložíme do příslušného alba a pošleme Vám zpět odkaz, kde svoji fotku najdete, společně s několika radami, jak v soutěži uspět.

Kdo vyhraje?

Jednu cenu získá soutěžící s největším počtem liků (to se mi líbí) u fotky.
Druhou cenu získá soutěžící, kterého vybere naše porota.

Za sdílení děkujeme a držíme všem účastníkům palce.

Pravidla soutěže

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel marketingové soutěže o prsteny od společnosti Zlatnictví Pelán.


I. NÁZEV SOUTĚŽE

Letní soutěž s Pelánem”, dále jen „Soutěž“.


II. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem Soutěže je společnost Zlatnictví Pelán, Pražská 218/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 12359017  (dále jen „Pořadatel“). Organizátorem Soutěže je společnost Zlatnictví Pelán, Pražská 218/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 12359017 (dále jen „Organizátor“).


III. TERMÍN SOUTĚŽE A ROZSAH SOUTĚŽE

 1. Soutěž probíhá v období od 1. 7. 2018 od 8:00 do 31. 8. 2018 do 23:59 (dále jen „Soutěžní období“).
 2. Soutěž probíhá 24 hodin denně po celé Soutěžní období.
 3. Soutěž probíhá na území České republiky.


IV. PRINCIP SOUTĚŽE
Soutěž probíhá online na sociální síti Facebook na stránce  Zásnubní a snubní prsteny Pelán, dostupné na adrese https://www.facebook.com/zasnubnisnubniprstenypelan/, dále jen „Facebook stránka Zásnubní a snubní prsteny Pelán“.

 1. Cílem účastníka Soutěže je zapojení do Soutěže prostřednictvím splnění úkolu, specifikovaného v soutěžním příspěvku, a to zasláním fotky na téma “jak si užívám prázdniny”. Fotku soutěžící zasílají do FB zpráv stránce Zásnubní a snubní prsteny Pelán.  Organizátoři fotku vloží do příslušného alba a soutěžícímu zašlou zpět odkaz na jeho soutěžní fotku.
 2. Soutěžním úkolem je získat co nejvíc liků u soutěžní fotky.
 3. Po skončení Soutěže určí porota složená z Organizátora a Pořadatele jednoho výherce, jehož soutěžní příspěvek bude nejoriginálnější (dále jen „Výherce“). A dále vybere jednoho soutěžícího, jehož soutěžní fotka získá nejvíc “liků”.
 4. Každý účastník Soutěže se může Soutěže účastnit pouze jednou během Soutěžního období.


V. VÝHRA

 1. Výhrou v Soutěži je 2x prsten od Zlatnictví Pelán v maximální hodnotě 10 000 Kč. 1x prsten od Zlatnictví Pelán získá výherce s největším počtem liků. 1x prsten od Zlatnictví Pelán získá výherce s nejoriginálnější fotkou, kterého vybere naše porota. Pokud si výherce vybere prsten, jehož cena přesahuje částku 10 000 CZK, pak je možné rozdíl v ceně doplatit. V případě, že si výherce vybere prsten v nižší hodnotě než 10 000 CZK, rozdíl v ceně připadá firmě Zlatnictví Pelán.
 2. Výherce bude kontaktován Organizátorem nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Informace o výhře bude Výherci Organizátorem sdělena prostřednictvím příspěvku u jeho výherního komentáře na sociální síti Facebook. Výherce bude vyzván k předání kontaktních údajů prostřednictvím soukromé zprávy (celého jména, telefonního čísla a poštovní adresy) pro účely předání výhry.
 3. Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za nefunkčnost komentářů, soukromé zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné Výherce kontaktovat.
 4. Informace o předání výhry budou dohodnuty s výhercem individuálně.
 5. Pokud výherce do 5 pracovních dnů od zkontaktování organizátorem nezareaguje, výhra propadá organizátorovi soutěže, a bude vybrán nový výherce.


VI. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 1. Podmínkou pro účast v Soutěži je aktivní účet na sociální síti Facebook nebo Instagram a zapojení se do Soutěže způsobem popsaným v části Princip Soutěže těchto pravidel.
 2. Pro účast v soutěži je nutné splnit tyto podmínky:
 1. Stát se fanouškem FB stránky Zásnubní a snubní prsteny Pelán, dostupné na adrese: https://www.facebook.com/zasnubnisnubniprstenypelan/
 2. Stát se fanouškem instagramového účtu @zasnubni_prsteny_pelan
 3. Zaslat do zprávy FB stránky Zásnubní a snubní prsteny Pelán soutěžní fotografii.
 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která akceptuje a splní pravidla Soutěže, a která není z účasti v Soutěži vyloučena.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže jakéhokoliv účastníka Soutěže dle vlastního uvážení.
 4. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci Soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 5. V případě, že se Výherci stanou osoby vyloučené ze Soutěže, výhry nebudou předány.


VII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, včetně doby její platnosti, či Soutěž ukončit. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je Pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy Výherce, jakož ani v případě, že Výherce nebude na uvedené adrese zastižen. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.


VIII. OSOBNÍ ÚDAJE

Výherce, který na základě oznámení o výhře předá Pořadateli své osobní údaje (celé jméno, telefonní číslo a poštovní adresu), uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů, výlučně však za účelem řádného fungování Soutěže, tj. zejména za účelem předání výhry. Výherce dále souhlasí s jeho označením jako výherce Soutěže, a to uvedením jeho jména užívaného pro účet na sociální síti Facebook nebo Instagram v příspěvku zveřejněném na Facebook  nebo Instagram stránce Zásnubní a snubní prsteny Pelán po skončení Soutěže.


IX. PRAVIDLA SOUTĚŽE, ROZHODNÉ PRÁVO

Úplná a aktuální pravidla Soutěže jsou po celé Soutěžní období dostupná na www.pelan.cz/soutez. Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. Odesláním fotografie  do Soutěže dle článku IV. těchto pravidel každý účastník Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a přistupuje k nim. Rozhodnutí Pořadatele či Organizátora bude ve všech směrech konečné a závazné; na zpochybňování rozhodnutí Pořadatele či Organizátora ze strany účastníka Soutěže nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo svá rozhodnutí nevysvětlovat, ani neodůvodňovat.

Ve Vysokém Mýtě dne 15. 6. 2018

© 2018 Zlatnická dílna Pelán Vysoké Mýto - ručně vyráběné zásnubní a snubní prsteny